top of page

Accessories

REIS Coin Purse

 • Material:Italian leather

 • Size:90 X 80 X 18 mm 

 • Color:Carmel / Green / Red / Blue / Matte Blue /                 Matte Red

 • Product No.:DA42AB / DA42OG / DA42JR /                                 DA42NB / DA42MB / DA42MR

REIS Leather ID Holder(D)

 • Extemal material:Italian leather

 • Interal Material:Cotton and Linen

 • Size:120 X 150 X 25 mm 

 • Color:Carmel / Green / Red / Blue / Matte Blue /                 Matte Red

 • Product No.:DA44AB / DA44OG / DA44JR /                                 DA44NB / DA44MB / DA44MR

REIS Leather ID Holder(H)

 • Extemal material:Italian leather / PVC

 • Interal Material:Cotton and Linen

 • Size:105 X 83 mm

 • Strap Size:40~45 cm

 • Color:Carmel / Green / Red / Blue / Matte Blue /                 Matte Red

 • Product No.:DA44AB / DA44OG / DA44JR /                                 DA44NB / DA44MB / DA44MR

REIS Passport Holder

 • Extemal material:Italian leather

 • Interal Material:Cotton and Linen

 • Size:120 X 150 X 25 mm 

 • Color:Carmel / Green / Red / Blue / Matte Blue /                 Matte Red

 • Product No.:DA41AB / DA41OG / DA41JR /                                 DA41NB / DA41MB / DA41MR

bottom of page